Entreprenadarbete, till exempel rivningsarbete

En småländsk entreprenadpartner att lita på

Det småländska företaget Transab erbjuder en komplett service inom entreprenad. Bland kunderna finnas såväl privatpersoner som kommuner och myndigheter. De verksamhetsområden som Transab erbjuder är: Entreprenad inom sanering, rivning och terassering. Schaktning. Skötselentreprenader. Transab har också en lång erfarenhet av sanering av förorenad mark och kan sköta hela processen från…
Grävmaskin

Vad heter grävmaskin på engelska?

Tänkte att detta första inlägg skulle handla om en diskussion jag nyligen hamnade i, nämligen vad grävmaskiner egentligen heter på engelska. Trots att jag känner mig ganska säker med det engelska språket var jag tvungen att fundera länge innan jag kom på det och jag fick faktiskt till slut googla…