Misslyckade 3D-utskrifter blir bildelar

Det kanske låter lite konstigt att misslyckade 3D-utskrifter kan bli bildelar, men det håller på att bli verklighet. Det är Hewlett Packard (HP) tillsammans med Ford har tagit fram en helt ny tillverkningsprocess som kan ta tillvara på restprodukter från 3D-utskrifter. Denna typ av samarbete börjar bli allt mer vanligt då marknaden skattar miljöengagemang högt.

Restpulver
Det handlar om att ta tillvara på restavfall och överblivet material från 3d-utskrifter. Restpulver och överblivet material bakas om och blir sedan till pellets av plast, som i sin tur blir till nya bildelar. HP påstår att de är först ut med denna process för att tillvarata avfall från 3D-utskrifter som sedan ska kunna förädlas till andra produkter.

Fords vision om att använda 100% hållbara material.
Fords företagsvision om att endast använda hållbara material ligger helt i linje med HP nya process gällande att tillvara ta restafall från 3D-printning. Utifrån restmaterialet görs alltså pellets av plast som används i tillverkningen av bildelar.

Klarar kemikalier och fukt bättre
Pellets som kommer från restprodukter av 3D-utskrifter har också andra egenskaper. Plasten är av högre kvalité än den som traditionellt används i bilindustrin. Bland annat nämner Ford att plastdetaljerna är mer beständigt mot kemikalier och fukt. Dessutom är de nya delarna också 7 procent lättare och kostar 10 procent mindre att tillverka.

Tekniken gäller inte alla typer av 3D-printrar
Det är inte alla material från 3D-utskrifter som kan återanvändas (i dagsläget). Främst handlar det om restmaterial från 3D-printrar med SLS-teknik (lasersintring). I lasersintring är det plast i pulverform som smälts samman, lager för lager, för att skapa en detalj. Den här tekniken hittar man inte i konsumentmaskiner.

Andra grupper som använder 3D-printrar
Andra typer av företag som kan vara aktuellt för den ny processen skulle kunna vara: Industridesigners, ingenjörer och produktutvecklare som tar fram prototyper. Sjukvården där 3D-printing används för proteser. Flyg- och rymdindustrin använder 3D-utskrifter för att skapa hållfasta maskindelar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *