Containrar på fraktfartyg

Logistik koordinerar människor och saker

Det finns många olika sorters logistik. Ett logistikföretag sysslar med antingen flera av dessa olika sorter eller fokuserar och specialiserar sig på enbart en av dem. De olika sorterna har hand om olika saker, men går ändå hand i hand. Ordet logistik betyder för de flesta koordination mellan olika personer…