Entreprenad

Entreprenad är ett åtagande att till ett uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid. Entreprenad används oftast för olika typ av schaktningsarbeten, till exempel arbeten som kräver gräv- eller lastmaskiner.

Olika typer av entreprenad

Utförandeentreprenad

I den här typen av entreprenad har beställaren tagit fram alla dokument och planering i förväg och anlitar därefter en entreprenör som utför arbetet i enlighet med den planering som är gjord. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader förkortas AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Totalentreprenad

I en totalentreprenad däremot ansvarar entreprenören för planering från början till slut, utifrån enklare skisser eller önskemål som beställaren lämnar. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader förkortas ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten).

Underentreprenad

I vissa fall kan huvudentreprenören ta hjälp av andra entreprenörer och själv agera beställare gentemot dessa för att färdigställa arbetet i enlighet med planering, då det krävs kunskaper som huvudentreprenören inte har. Det finns två standardavtal för underentreprenad. Dels AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) respektive ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *