Vad tycker den tysta majoriteten om arbetsplatsen?

Att få en arbetsplats att fungerar är ingen lätt sak, det kommer oftast inte av sig själv. Alla är individer, några är starkare, andra mer återhållsamma. Allt som oftast är det en eller ett par personer som för hela arbetsstyrkans talan, det kan göra att den gemensamma samsynen inte alls…