Entreprenadarbete, till exempel rivningsarbete

Bygg, bygg, bygg är tidens melodi

Inom de flesta kommuner jobbar man mot en bättre framtid. Utvecklingen pågår ständigt inom alla områden för att erbjuda ett attraktivt ställe att flytta till och ett bra ställe att bo på. I Trollhättan och Vänersborg byggs det för ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det planeras och byggs en…