Pelarborrmaskin är en av de mest effektiva maskinerna

Pelarborrmaskin

Det finns många olika sorters borrmaskiner, där en pelarborrmaskin är en typ av dem. En pelarborrmaskin är en borrmaskin som är stationär och som går att använda på flera olika sätt. Eftersom den är stationär blir precisionen mycket hög och det är också anledningen till att många använder just en pelarborrmaskin för att borra hål i metaller och i trä där det är viktigt att allt går rätt till, in till minsta millimeter. En pelarborrmaskin kan se mycket annorlunda ut från en annan pelarborrmaskin. Höjden, längden, djupet och utseendet skiftar mellan dem, precis som kvaliteten och funktionen. Vissa är av den storleken att de står på golvet och andra är av ett mindre slag som används på bänkar.

En pelarborrmaskin som står på golvet har oftast ett stativ där en pelare och en platta som används som en botten finns. Där finns också ett slags bord som träbiten eller metallbiten som det ska arbetas med fästs fast. Själva borraggregatet är där du kan förändra effekten som en pelarborrmaskin ger. Här kan du fästa olika typer av verktyg. Vad som används har naturligtvis sitt svar i vad du vill åstadkomma och vad det är för material som du arbetar med. På detta borraggregat kan du också ställa in hur snabbt du vill att din pelarborrmaskin ska arbeta. Hur många varv per minut ska borren snurra? Vanligtvis handlar det om någonstans mellan 100-3000 varv per minut. Vissa material kräver lägre hastigheter och andra material högre hastigheter. Det är viktigt att du är väl insatt i detaljer likt dessa för att inte förstöra din pelarborrmaskin.

Ett klassiskt misstag inom ämnet är att man lockas av att använda sin pelarborrmaskin till annat än borrning. Att montera andra verktyg på maskinen och använda den till att putsa, fräsa eller andra liknande arbeten är inte att rekommendera. Din pelarborrmaskin kan helt enkelt mycket snabbt gå sönder om den används till sådant den inte är gjord för att hantera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *