BILSKROT OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN

bilskrot

Miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar. Det är ett hett debatterat ämne runt om i världen. Men hur påverkar bilar miljön? Hur påverkar bilskrot miljön? Och på vilket sätt är bildemontering bra för miljön?

Bilar och dess miljöpåverkan

Innan din nya bil ens lämnat produktionsgolvet och tagit sig ut på vägarna för första gången, så har redan bilen krävs en hel del energi. Biltillverkning ”kostar” en hel del naturresurser varje gång som en ny bil ska tillverkas eftersom material som plast, glas, färg och stål måste skapas och tillverkas innan bilen ens kan ta form.

På samma sätt som en bil redan kostar en hel del resurser innan den rullat ut ur fabriken för första gången – så slutar inte bilens miljöpåverkan när bilen har slutat fungera. En bils komponenter och delar som plast och olika vätskor kan fördärva natur och miljö runtomkring. Idag kan man återvinna stora delar av en bil och bilskrotningsanläggningar har numera inte samma stora parkering med bilvrak ståendes som de kunde ha förr i tiden.

De största miljöbovarna när det kommer till bilar är givetvis avgaser och användandet av fossila bränslen, och inte bilskrot. Processerna för att extrahera fossila bränslen från jorden är en väldigt energikrävande process som kan förstöra eller skada lokala ekosystem. Att sedan transportera fossila bränslen som t.ex. olja kan på olika sätt resultera i olika miljökatastrofer.

Avgaserna som bilar ger ut är skadliga för människor att andas in och kan leda till diverse olika problem. Koldioxiderna i avgaserna är en del av de faktorer som bidrar till växthuseffekten.

Vätskorna i en bil är väldigt skadliga för människor och djur. Exempelvis motorolja, bromsolja och olika typer av vätskor. Genom demontering av bilskrot kan man återvinna och se till att bilens miljöpåverkan blir avsevärt mindre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *